Privacyverklaring Wapenhandel Donck handelend onder de naam WHD en handelend onder de naam PARDINI NEDERLAND

Dit is een privacyverklaring van WHD Wapenhandel Donck, gevestigd aan de Naaldwijkseweg 24 2291PA Wateringen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27228177 (hierna te noemen: ‘WHD’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens WHD mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1.

Gebruik van persoonsgegevens

 

WHD registreert (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u;

1.1.   Een aankoop doet in de winkel van WHD

1.2.   Een bestelling doet via onze webwinkel

1.3.   Een brief of mail stuurt of via een ander communicatiemiddel waarmee u contact met ons heeft.

 

2.      De volgende gegevens kunnen worden geregistreerd:

2.1.     Naam

2.2.     Voornamen

2.3.     Geslacht

2.4.     Geboortedatum en geboorteplaats

2.5.     Adres gegevens

2.6.     E-mail adres

2.7.     Telefoonnummers

2.8.     IBAN nummer

2.9.     Wapen en kruitvergunning gegevens

2.10Naam schietvereniging

 

3.      Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor:

3.1.   Wettelijk verplichte registratie bij aankoop van wapens, munitie of kruit

3.2.   Uitbrengen van offertes of aanbiedingen

3.3.   Het versturen van een nieuwsbrief

3.4.   Het onderhouden van overig contact met u als klant betreft lopende zaken

 

4.       Beveiliging gegevens

4.1.   Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze verklaring opgenomen doeleinden.

4.2.     WHD zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens

          te beveiligen.

4.3.    Onze websites en webwinkel zijn gehoosd bij een provider met een versleutelde verbinding waardoor het onbedoeld benaderen van deze gegevens tot een minimum beperkt wordt.  

 

5.       Informatie en bezwaar

5.1.   U kunt contact opnemen met de administratie van WHD per post Naaldwijkseweg 24 2291 PA Wateringen, per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en persoonlijk in onze winkel voor:

a.      Meer informatie over de wijze waarop WHD persoonsgegevens opslaat en gebruikt

b.      Vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring

c.       Inzage in de persoonsgegevens die WHD van u opslaat en gebruikt

d.      Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door WHD

 

6.      Beveiliging van uw gegevens

6.1.   WHD zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring genoemde doeleinden en niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

6.2.   WHD zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

7.      Verstrekking aan derden

7.1.   WHD zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven met uitzondering van de noodzakelijk te verstrekken gegevens aan instanties daartoe verplicht op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

 

8.      Wijzigingen

8.1.   Er kan in deze verklaring al dan niet verplichte wijzigingen worden aangebracht.

8.2.   Deze wijzigingen kunt u te allen tijde raadplegen.

8.3.   De privacy verklaring staat gepubliceerd op onze websites www.whd.nl en www.pardini.nl

 

PARDINI NEDERLAND
Naaldwijkseweg 24 2291PA Wateringen
Tel.: 0174.293.693
Mail: info@pardini.nl

Openingstijden:
Dinsdag - vrijdag: 13:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 14:00 uur

Op Koningsdag woensdag 27 april 2022  en Hemelvaartsdag 26 mei 2022 zijn we gesloten

 

De in deze site getoonde wapens worden uitsluitend geleverd via een erkende wapenhandel. Indien uw vaste leverancier ze niet op voorraad heeft kan hij ze bij ons bestellen. 

Wij zijn sponsor van opkomend talent Ilse in het Groen (lees meer over haar in haar persoonlijke blog)